THERMAGEN SPÓŁKA Z O.O., zgodnie z art. 39 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688), informuje Klientów o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
1. Firma THERMAGEN jest zobowiązana do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilościach i w rodzaju zgodnych ze sprzedawanym nowym urządzeniem.
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazać do uprawnionego punktu zbierania tego rodzaju odpadów – lista funkcjonujących punktów zbierania umieszczana jest na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, może również zostać nieodpłatnie pozostawiony we wszystkich jednostkach handlu detalicznego posiadających powierzchnię sprzedaży poświęconą sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącą co najmniej 400 m2, bez konieczności zakupu nowego urządzenia
4. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – potwierdza to oznakowanie w formie ?przekreślonego kosza?, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
5. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
6. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość bezpośredniego przekazywania tego rodzaju odpadów do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych i szkodliwych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach do tego nieprzewidzianych i nieprzystosowanych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.